Γεώργιος Ψυλλάκης


Γραφείο: Χανιά, Κρήτη
E-mail: gpsillakis@axonaudit.gr
Τηλ.: 28210 95120
Fax.: 28210 95120
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

  • Τράπεζες
  • Τουρισμός
  • Κατασκευαστικές
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Μεγάλες μονάδες βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων
  • Ναυτιλιακές

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας – Ορκωτός Ελεγκτής και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Με επαγγελματική εμπειρία 11 ετών στο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Χρηματιστηριακή εταιρεία Rate Capital ως υπεύθυνος για την διεκπεραίωση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών στο Χ.Α για λογαριασμό πελατών.

Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, έλαβε το πτυχίο του το 2001, με κατεύθυνση στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση και το 2002 το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Lancaster της Αγγλίας (MSc in Finance). Το 2013 ολοκλήρωσε με επιτυχία και έλαβε το Επαγγελματικό Δίπλωμα Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή του ΣΟΕΛ. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και έχει άδεια ασκήσεως Οικονομοτεχνικού επαγγέλματος.

Από το 2004 – 2008 εργάστηκε στο Ελεγκτικό Τμήμα της εταιρίας «Pricewaterhouse Coopers S.A, Athens» ως Senior Auditor συμμετέχοντας στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιριών (καταρτισμένων βάσει Ελληνικών αλλά και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Δ.Λ.Π) από ένα ευρύ φάσμα εταιρειών. Από τον Απρίλιο του 2008 έως σήμερα είναι στέλεχος της «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές». Είναι υπεύθυνος του Γραφείου της εταιρείας στα Χανιά και αρμόδιος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής για τους Λογιστικούς και Φορολογικούς Ελέγχους των πελατών της εταιρείας στην Κρήτη.

Συμμετέχει με επιτυχία σε ελέγχους των Οικονομικών Καταστάσεων εταιριών (καταρτισμένων βάσει Ελληνικών αλλά και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Δ.Λ.Π) από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εξειδίκευση .