ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η ΑΛΦΑ Λογιστική Συμβουλευτική είναι ανεξάρτητο μέλος του Διεθνούς Οίκου URBACH HACKER YOUNG INTERNATIONAL (UHY), που δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, απασχολεί πάνω από 7.850 επαγγελματίες Λογιστές και Συμβούλους Επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύεται σε περισσότερες από 296 πόλεις σε 89 χώρες παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να είναι ενημερωμένες με ακρίβεια για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις δυνατότητες που τους παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία. Η πλήρης εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία, μας έχει καταστήσει ικανούς να παρέχουμε επιτυχείς συμβουλές και πληροφορίες στους επιχειρηματίες για σωστές και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ενέργειές τους.

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFER PRICING

Η τεκμηριώση των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) μπορεί να αποτελέσει στην εποχή μας το νούμερο 1 φορολογικό θέμα παγκοσμίως για ομίλους επιχειρήσεων. Οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα δίνουν όλο και μεγαλύτερο βάρος στη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί Τransfer Pricing.

Διαβάστε περισσότερα