Όραμα και Aξίες

Tο όραμα και οι βασικές αξίες μας παραμένουν σταθερές.

Το όραμα της UHY ΑΛΦΑ είναι η ανάπτυξη της εταιρείας να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που πλαισιώνουν μία ομάδα, αποτελούμενοι από τα στελέχη της εταιρείας, τους συνεργάτες, τους πελάτες της και τους μετόχους της.

Στόχος και φιλοδοξία μας είναι η ανάπτυξη και η κατοχή ισχυρής θέσης στην αγορά ως μία από τις σημαντικότερες και αξιόπιστες εταιρείες στον λογιστικό, φορολογικό και συμβουλευτικό κλάδο, παρέχοντας ποιοτικές αναβαθμισμένες υπηρεσίες, “out of the box” συμβουλές, εναρμονισμένες με τις νέες ανάγκες της εποχής μας με βασικό στόχο την ανάπτυξη και την κερδοφορία των πελατών μας.

Οι αξίες μας

  • Επαγγελματισμός
  • Συνεχής ενημερώση
  • Αποτελεσματικότητα
  • Διαφάνεια στην επικοινωνία
  • Καινοτομία
  • Εχεμύθεια