Φορολογικές Υπηρεσίες

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου οι φορολογικές τάσεις αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η φορολογική νομοθεσία προκαλεί αβεβαιότητα, πίεση και ανασφάλεια στις περισσότερες οικονομικές μονάδες.

Το εξειδικευμένο και έμπειρο φορολογικό μας τμήμα παρέχει ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες σε κάθε είδους επιχείρηση. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλες τις πτυχές της φορολογίας, από την προετοιμασία και την υποβολή δηλώσεων έως τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό για την αποφυγή των φορολογικών κινδύνων και το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, εντός των ισχυόντων νόμων λαμβάνοντας βέβαια τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Γιατί την UHY ALPHA;

Το άρτια καταρτισμένο τμήμα με την υψηλή εξειδίκευση παρέχει, υπεύθυνα, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για φορολογικά θέματα στους πελάτες μας, υπηρετεί τα συμφέροντα των πελατών μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο ενσωματώνοντας την αλλαγές των νόμων με τρόπο που είναι επωφελείς για όλους.

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

  • Σύσταση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων intrastat
  • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
  • Φορολογικές γνωματεύσεις και συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα
  • Εκκαθαρίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
  • Προσαρμογή και συμμόρφωση επιχειρήσεων με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων
  • Υποστήριξη από Φορολογικό αντιπρόσωπο