Ρίσκο και Συμμόρφωση

Οι ρυθμιστικές αρχές γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές με αποτέλεσμα η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες του ανταγωνισμού, του νομικού πλαισίου και των ταχέων εξελίξεων αποτελεί θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, από την οποία προέρχονται τα οφέλη της κάθε εταιρείας. Επομένως, η καλλιέργεια κουλτούρας συμμόρφωσης και ρίσκου αποτελεί πλέον μέρος μιας επιχειρησιακής στρατηγικής για την ορθή και αποτελεσματικότερη απόδοση της εταιρείας.

Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε την επιχείρηση σας
Κατανοούμε ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχείρηση σας. Αυτό μας επιτρέπει να αποκτήσουμε εικόνα για την λειτουργίας της επιχείρησή σας και μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ορθές συμβουλές για τη διαμόρφωση μίας αποτελεσματικής στρατηγικής συμμόρφωσης και ανάληψης ρίσκου.

Το εύρος των υπηρεσιών μας είναι:

  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Εκτιμήσεις κινδύνου απάτης
  • Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης
  • Υπηρεσίες Μητρώου Πραγματικού Δικαιούχου
  • Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R)