Πληροφορίες για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστότοπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει από την ενότητα «Διαχείριση Cookies» που εμφανίζεται σε μορφή banner κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα, και μπορείτε να τη βρείτε ανά πάσα στιγμή προκείμενου να αλλάξετε τις επιλογές κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας, ως υποενότητα στην ενότητα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη χρήση cookies εκ μέρους μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alphacon.gr..

Στην ιστοσελίδα axonaudit.gr, χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies («Αναγκαία»).

Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies για διαμοιρασμό του περιεχομένου της της ιστοσελίδας axonaudit.gr στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn αφού προηγουμένως δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Κατά το διαμοιρασμό, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn εγκαθιστούν τα δικά τους cookies στην τερματική συσκευή του επισκέπτη/χρήστη, τα λεγόμενα cookies τρίτων (third party cookies). Η UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση των cookies αυτών ούτε συλλέγει σχετικά στοιχεία. Η UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποθηκεύει μόνο την επιλογή του χρήστη για ενεργοποίηση της δυνατότητας διαμοιρασμού περιεχομένου.

Εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη.

Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας www.axonaudit.gr. Αποθηκεύουν πληροφορίες για τη διατήρηση της συνόδου του χρήστη μετά τη σύνδεσης του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μέσω της ιστοσελίδας www.axonaudit.gr καθώς και τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση των προαιρετικών cookies. Για την χρήση των υποχρεωτικών cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Όνομα cookie Διάρκεια Κατηγορία Περιγραφή
viewed_cookie_policy 1 έτος Αναγκαίο The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
_GRECAPTCHA 6 μήνες Αναγκαίο This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.