Οι Άνθρωποί Μας

Senior Audit Partner
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: snikiforakis@axonaudit.gr

Senior Tax Partner
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: eantonopoulos@axonaudit.gr

Partner
Γραφείο: Ρόδος
E-mail: i.g.anastasiadis@gmail.com

Partner
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: ekoutroubis@axonaudit.gr

Νομικός Σύμβουλος
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: cantonopoulou@axonaudit.gr

Tax Manager
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: gvarvias@axonaudit.gr

Audit Manager
Γραφείο: Χανιά, Κρήτη
E-mail: gpsillakis@axonaudit.gr

Tax Manager
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: zkaminaridou@axonaudit.gr

Audit Manager
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: emichalaki@axonaudit.gr

Audit Manager
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: mbarbounis@axonaudit.gr

Audit Manager
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: mreskou@axonaudit.gr

Audit Manager
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: dstamiris@axonaudit.gr