Νομικές Υπηρεσίες

Διαρκής υποστήριξη από το αρχικό στάδιο της ίδρυσης μίας εταιρείας.
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας από το αρχικό στάδιο της επιλογής του κατάλληλου εταιρικού τύπου αναλαμβάνοντας παράλληλα την κατάρτιση των εκάστοτε απαραίτητων εταιρικών εγγράφων σε όλα τα στάδια λειτουργίας μίας εταιρείας (σύσταση της εταιρείας, κάθε είδους τροποποίηση, λύση και εκκαθάριση) κάθε νομικής μορφής και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης.

Διεπιστημονική προσέγγιση
Η δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων συνεργασίας μεταξύ νομικών, λογιστών και φοροτεχνικών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, μας δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εις βάθος αντίληψης των εργασιών και των αναγκών της κάθε επιχείρησης με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων αλλά και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Η εμπειρία και οι γνώσεις των επαγγελματιών της Αlpha Accounting & Consulting ενώνονται για να παρέχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη.