Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 8-10 Νοεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο της Συνεχούς Εκπαίδευσης των ΟΕΛ, η εταιρεία μας οργάνωσε τριήμερο σεμινάριο με διάφορα θέματα όπως:

  • Κοστολόγηση, Βιομηχανικός Λογισμός & Διαχειριστική Λογιστική Κόστους, Διοικητική Λογιστική
  • IFRS – ΔΠΧΑ 16
  • Ν. 4548/2018, περί Ανωνύμων Εταιρειών και Ν. 4541/2018
  • ΦΠΑ και Φορολογία Χαρτοσήμου