Ζωή
Καμιναρίδη


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: zkaminaridou@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

  • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Φαρμακευτικές
  • Ναυτιλιακές εταιρείες
  • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας – Ορκωτός Ελεγκτής και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Η Ζωή έχει 14 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον ελεγκτικό, λογιστικό και συμβουλευτικό κλάδο.

Άρχισε την επαγγελματική της σταδιοδρομία με την ενασχόλησή της ως υπάλληλος γραφείου σε εταιρεία έρευνας αγοράς και μετέπειτα ως τραπεζικός υπάλληλος (Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Citibank).
Από το 2003 είναι στέλεχος της ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές του ομίλου Κύρια ενασχόλησή της στην ανωτέρω εταιρεία είναι η διενέργεια τακτικών ελέγχων σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε., η συμμετοχή στη διεξαγωγή διαχειριστικo-οικονομικών ελέγχων, η σύνταξη εκθέσεων αποτιμήσεων εταιρειών καθώς και εκθέσεων μετατροπής εταιρειών. Τέλος, απέκτησε σημαντική εμπειρία στην προετοιμασία ειδικών εκθέσεων με αντικείμενο τον έλεγχο έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποφοίτησε από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών το 2002. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ, έχει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και είναι μέλος του Γενικού Μητρώου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕκεΠις). Επίσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το επάγγελμα του Λογιστή και έχει πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων ΜS Office καθώς και εξειδικευμένων εφαρμογών λογιστικής, ελεγκτικής και μισθοδοσίας (Navision, SAP, X-Line, Eurofasma, Manpower, Kεφάλαιο, ACL).