Γεώργιος
Βαρβίας


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: gvarvias@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Εμποροβιομηχανία
 • Ναυτιλία
 • Ξενοδοχεία
 • Τράπεζες
 • Δημόσιες Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα:

  • Φορολογικά
  • Εργασιακά
  • Λογιστικά
  • ΔΠΧΑ

Ο Γιώργος έχει επαγγελματική προϋπηρεσία 15 ετών στο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής. Προγενέστερα απασχολούταν στο Γραφείο του κ. Ιωάννη Ξηρού στην Αθήνα ως λογιστής φοροτέχνης.

To 1998 έλαβε το πτυχίο του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Λογιστική / Χρηματοοικονομική

Το 2006 έλαβε το Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Δίπλωμα στην “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». Είναι μέλος του Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έχει άδεια ασκήσεως Οικονομοτεχνικού επαγγέλματος

Από το 2000 έως σήμερα είναι στέλεχος της «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές» με σημαντικές αρμοδιότητές όπως:

 • Ανώτερος υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των υποχρεωτικών ελέγχων και την ολοκλήρωση των φακέλων ελέγχου πελατών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Εξειδικευμένος σύμβουλος, σε φορολογικά και εργασιακά θέματα.
 • Ευρεία εμπειρία διασφάλισης σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εμπορικών, βιομηχανικών, Ναυτιλιακών και λοιπών εταιρειών ιδιωτικού και δημόσιων τομέα.
 • Εξειδίκευση στα ΔΠΧΠ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας 2190/1920 & 3190/1955.