Archive

Χρυσιάνα Αντωνοπούλου


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: cantonopoulou@axonaudit.gr

Νομικός Σύμβουλος


Δικηγόρος Παρ’ Αρείο Πάγω.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009.
Απόφοιτος Νομικής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
Κάτοχος μεταπτυχιακό τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Surrey της Αγγλίας. (LLM European Law, University of Surrey).
Εργασιακή εμπειρία στο Ποινικό, Εταιρικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Από το 2016 είναι η Νομική Σύμβουλος στις εταιρείες:

 • UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
 • UHY ΑΛΦΑ Λογιστική και Συμβουλευτική
 • ΑΞΩΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Κατά την περίοδο απασχόλησης της στην ΑΞΩΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. οργάνωσε το τμήμα GDPR της εταιρείας, παρέχοντας υπηρεσίες εφαρμογής του κανονισμού σε πολλές άλλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Ειρήνη Μαρία Ρέσκου


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: mreskou@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Τράπεζες
 • Εμπορικές
 • Παροχής υπηρεσιών
 • Ξενοδοχειακές
 • Ναυτιλιακές
 • Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας

Ορκωτός Ελεγκτής


Εκπαίδευση & Επαγγελματικά Προσόντα

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –Οικονομική των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση
 • ΙΕΣΟΕΛ – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελεγκτική

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 12/2008- σήμερα UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε
 • 9/2005-10/2008 ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
 • 9/2003-8/2005 ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΕΠΕ (υποκατάστημα Ρόδου)

Αντιπροσωπευτικά έργα

 • Συμμετοχή σε τακτικούς ελέγχους εταιρειών Ιδιωτικού και Δημοσίου ενδιαφέροντος (ΕΛΠ ,ΔΠΧΑ)
 • Συμμετοχή σε φορολογικούς ελέγχους εταιρειών (Ν.4174/2013)
 • Συμμετοχή σε διάφορους διαχειριστικούς ελέγχους συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Αξιολόγηση οργανωτικών δομών και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Διενέργεια ελέγχων προγραμμάτων και λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους οργανισμούς στην Ελλάδα

Αντιπροσωπευτικοί πελάτες
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ, Hapag Lloyd Overseas Transport Hellas Sa, Ερμής Λάινς Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ, Arkas Hellas Ναυτιλιακό Πρακτορείο ΑΕ, Gissco ΑΕ,.Blue Farm AE, Ηλίας & Σταύρος Κούρτης ΑΒΒΕΕ, Era Travel Ltd, Sunseeker Hellas , Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ & ΑΕΑΖ, Commercial Value κ.α.

Έλλη
Μιχαλάκη


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: emichalaki@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Ναυτιλιακές εταιρείες
 • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει πάνω από 15 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στην ελεγκτική. Από τον Μάρτιο του 2017 εργάζεται στην ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και είναι υπεύθυνη ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων διαφόρων εταιρειών.

Απεφοίτησε τον Ιανουάριο του 1997 από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τον Νοέμβριο του 2000 της απονεμήθηκε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, φορολογικά, διεθνή πρότυπα ελέγχου, managerial skills κτλ που διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Λογιστών και εσωτερικά από την ΚPMG. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου proficiency αγγλικών.

Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2017, συνεργαζόταν με την ABACUS Ελεγκτική Α.Ε. και ήταν υπεύθυνη ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσίευσαν διάφορες εταιρείες και οργανισμοί όπως: Δήμος Αθηναίων, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Παράλληλα συνεργαζόταν με την Ελεγκτική Εταιρεία UHY AΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και ήταν υπεύθυνη ελέγχου με βάση τα διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα, σε διάφορες εταιρείες. Οι δραστηριότητες της περιλάμβαναν τον προγραμματισμό και σχεδιασμό του ελέγχου της ελεγχόμενης εταιρείας, έρευνα λογιστικών και τεχνικών θεμάτων, συζητήσεις με την Διοίκηση της ελεγχομένης εταιρείας, αναφορά στον υπεύθυνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των ευρημάτων του ελέγχου, η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου καθώς και άλλων ειδικών αναφορών. Από τον Σεπτέμβριο του 1998 έως τον Μάιο 2003 εργάστηκε στην Εταιρεία ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αρχικά στην θέση του audit assistant και στην συνέχεια ως audit senior, συμμετείχε στον έλεγχο μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών Τον Μάιο 2003, μέσω του ΑΣΕΠ προσελήφθη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως διοικητικό προσωπικό, όπου και εργάστηκε για ένα έτος στο γραφείο κληροδοτημάτων. Τον Οκτώβριο του 2004 επαναπροσελήφθη στην Εταιρεία ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως audit supervisor και εργάστηκε για τον τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τα διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα για σημαντικούς πελάτες της Εταιρείας σε βιομηχανία, υπηρεσίες και εμπόριο. Επίσης συμμετείχε σε ειδικούς ελέγχους, όπως για παράδειγμα για τον έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (IPO), έλεγχο των ενοποιημένων καταστάσεων του Ομίλου Αntenna και τoυ πακέτου των γνωστοποιήσεων. Από τον Οκτώβριο του 2008 έως και τον Σεπτέμβριο του 2011, ήταν υπεύθυνη ως audit manager για τον έλεγχο σύμφωνα με τα ελληνικά ή/και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα σε μεγάλες εταιρείες όπως Αccenture, Oriflame, Arla Foods, Autogrill, Galderma, Octapharma, θυγατρικές του Ομίλου Αntenna, θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ιnteramerican και άλλες εταιρείες. Σημαντικό μέρος στις δραστηριότητες της ήταν η προετοιμασία ειδικών αναφορών και αναλύσεων προς τις μητρικές εταιρείες του εξωτερικού.

Μανούσος Μπαρμπούνης


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: mbarbounis@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Συνεταιρισμοί
 • Τράπεζες
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας

Ορκωτός Ελεγκτής και στέλεχος της UHY Άξων Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ από το 2006 έως σήμερα.

Ο Μανούσος έχει λάβει μέρος σε ελεγκτικές ομάδες που έχουν διενεργήσει ελέγχους σε εταιρείες στους κλάδους του εμπορίου φαρμάκων, του τουρισμού, της χονδρικής και λιανικής πώλησης αγαθών, της παροχής υπηρεσιών, της ψυχαγωγίας και των τραπεζικών εργασιών. Έχει πάρει μέρος σε ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους και στην αξιολόγηση και οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ως μέλος ομάδας έχει ενεργήσει ελέγχους για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους Οργανισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελεγκτική του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – ΙΕΣΟΕΛ

Ελεγκτική / Λογιστική / Κοστολόγηση / Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών / Φορολογία Κ.Β.Σ.,ΦΝΠ,ΦΦΠ,ΦΠΑ) / ΔΛΠ-ΔΠΧΠ/ Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων / Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις / Κατάσταση Ταμειακών Ροών.

9/2003-9/2004

MSc στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Διεθνή Τραπεζικά/Αρχές Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής/Ειδικά Θέματα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής/Οικονομετρία/Χρηματοοικονομικά Μέσα/Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Κάρντιφ

9/1998-2/2003
Απέκτησε το 2003 Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μακροοικονομικά/Μικροοικονομικά/Οικονομετρία/ Διεθνή Οικονομικά/Λογιστική/Στατιστική.

Ζωή
Καμιναρίδη


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: zkaminaridou@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Φαρμακευτικές
 • Ναυτιλιακές εταιρείες
 • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας – Ορκωτός Ελεγκτής και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Η Ζωή έχει 14 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον ελεγκτικό, λογιστικό και συμβουλευτικό κλάδο.

Άρχισε την επαγγελματική της σταδιοδρομία με την ενασχόλησή της ως υπάλληλος γραφείου σε εταιρεία έρευνας αγοράς και μετέπειτα ως τραπεζικός υπάλληλος (Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Citibank).
Από το 2003 είναι στέλεχος της ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές του ομίλου Κύρια ενασχόλησή της στην ανωτέρω εταιρεία είναι η διενέργεια τακτικών ελέγχων σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε., η συμμετοχή στη διεξαγωγή διαχειριστικo-οικονομικών ελέγχων, η σύνταξη εκθέσεων αποτιμήσεων εταιρειών καθώς και εκθέσεων μετατροπής εταιρειών. Τέλος, απέκτησε σημαντική εμπειρία στην προετοιμασία ειδικών εκθέσεων με αντικείμενο τον έλεγχο έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποφοίτησε από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών το 2002. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ, έχει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και είναι μέλος του Γενικού Μητρώου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕκεΠις). Επίσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το επάγγελμα του Λογιστή και έχει πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων ΜS Office καθώς και εξειδικευμένων εφαρμογών λογιστικής, ελεγκτικής και μισθοδοσίας (Navision, SAP, X-Line, Eurofasma, Manpower, Kεφάλαιο, ACL).

Ιωάννης Αναστασιάδης


Γραφείο: Ρόδος
E-mail: i.g.anastasiadis@gmail.com
Τηλ.: 22410 35111
Fax.: 22410 27070
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανίες
 • Δήμοι

Ορκωτός Ελεγκτής

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας

Υποψήφιος Διδάκτωρ Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αποφοίτησε το 1976 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με άριστα και το 1984 από το Νομικό τμήμα της Νομικής Σχολής τους Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1979 εισήλθε πρώτος στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και κατέχει από το 1992 τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Έχει διδάξει πολλά μαθήματα σε νεοεισελθέντες Δόκιμους Β΄ Ορκωτούς Λογιστές στα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΣΟΕΛ, όπως: Γενική Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, καθώς επίσης και σε σεμινάρια του Οικονομικού Επιμελητηρίου και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Έχει δημοσιεύσει διάφορα επιστημονικά άρθρα σε οικονομικά περιοδικά και εφημερίδες όπως «Λογιστής» και «Ναυτεμπορική» και έχει συγγράψει δύο βιβλία σχετικά με την Φορολόγηση και την Διάθεση Κερδών των εταιρειών

Από το 2000 έως σήμερα, είναι συνεργάτης της UΗΥ ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: eantonopoulos@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Βιομηχανία
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Ναυτιλία
 • Νοσοκομειακές Μονάδες
 • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Άδεια ασκήσεως Οικονομολογιστικού Επαγγέλματος.

Ορκωτός Ελεγκτής – Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας

Ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ.» από ιδρύσεως 1996 έως και σήμερα.

Εργάστηκε για 15 συνεχή χρόνια στο Διεθνές Ελεγκτικό γραφείο ‘‘Moore Stephens Chartered Accountants – London’’, με εμπειρία ελεγκτική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εναρμονισμένη στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (International Auditing Standards), σε οργάνωση εταιρειών, σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα φορολογικά – οργανωτικά, συγχώνευση και λύσης εταιρειών ως και εξειδίκευση σε εκτίμηση αξίας εταιρειών.

Για αρκετό χρονικό διάστημα υπήρξε υπεύθυνος του φορολογικού τμήματος της εταιρείας Moore Stephens Chartered Accountants.

Σταύρος Νικηφοράκης


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: snikiforakis@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

  • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Νοσοκομειακές Μονάδες
  • Ναυτιλιακές εταιρείες
  • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Συνεταιρισμοί
  • Τράπεζες

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας – Ορκωτός Ελεγκτής και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» από ιδρύσεως 1996 έως και σήμερα , είναι πλήρες μέλος του δικτύου της UHY International Ltd. – Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Έχει εξειδικευτεί σε θέματα νομίμων ελέγχων (statutory audits), ειδικών λογιστικών ελέγχων (due diligence audits) και διαχειριστικών ελέγχων με εμπειρία πάνω από 36 χρόνια.

Εργάστηκε για 20 συνεχή χρόνια στο Διεθνές Ελεγκτικό γραφείο ‘‘Moore Stephens Chartered Accountants – London’’, με εμπειρία ελεγκτική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εναρμονισμένη στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (International Auditing Standards), σε οργάνωση εταιρειών, συμβουλών επιχειρήσεων σε θέματα φορολογικά – οργανωτικά, συγχώνευσης και λύσης εταιρειών ως και εξειδίκευσης σε εκτίμηση αξίας εταιρειών.

Προσέφερε τις υπηρεσίες του ως Ελεγκτής σε πολυεθνικές, Ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και λοιπές εταιρείες σε διάφορους τομείς.

Γεώργιος
Βαρβίας


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: gvarvias@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Εμποροβιομηχανία
 • Ναυτιλία
 • Ξενοδοχεία
 • Τράπεζες
 • Δημόσιες Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα:

  • Φορολογικά
  • Εργασιακά
  • Λογιστικά
  • ΔΠΧΑ

Ο Γιώργος έχει επαγγελματική προϋπηρεσία 15 ετών στο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής. Προγενέστερα απασχολούταν στο Γραφείο του κ. Ιωάννη Ξηρού στην Αθήνα ως λογιστής φοροτέχνης.

To 1998 έλαβε το πτυχίο του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Λογιστική / Χρηματοοικονομική

Το 2006 έλαβε το Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Δίπλωμα στην “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». Είναι μέλος του Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έχει άδεια ασκήσεως Οικονομοτεχνικού επαγγέλματος

Από το 2000 έως σήμερα είναι στέλεχος της «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές» με σημαντικές αρμοδιότητές όπως:

 • Ανώτερος υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των υποχρεωτικών ελέγχων και την ολοκλήρωση των φακέλων ελέγχου πελατών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Εξειδικευμένος σύμβουλος, σε φορολογικά και εργασιακά θέματα.
 • Ευρεία εμπειρία διασφάλισης σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εμπορικών, βιομηχανικών, Ναυτιλιακών και λοιπών εταιρειών ιδιωτικού και δημόσιων τομέα.
 • Εξειδίκευση στα ΔΠΧΠ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας 2190/1920 & 3190/1955.

Γεώργιος Ψυλλάκης


Γραφείο: Χανιά, Κρήτη
E-mail: gpsillakis@axonaudit.gr
Τηλ.: 28210 95120
Fax.: 28210 95120
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Τράπεζες
 • Τουρισμός
 • Κατασκευαστικές
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Μεγάλες μονάδες βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων
 • Ναυτιλιακές

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας – Ορκωτός Ελεγκτής και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Με επαγγελματική εμπειρία 11 ετών στο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Χρηματιστηριακή εταιρεία Rate Capital ως υπεύθυνος για την διεκπεραίωση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών στο Χ.Α για λογαριασμό πελατών.

Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, έλαβε το πτυχίο του το 2001, με κατεύθυνση στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση και το 2002 το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Lancaster της Αγγλίας (MSc in Finance). Το 2013 ολοκλήρωσε με επιτυχία και έλαβε το Επαγγελματικό Δίπλωμα Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή του ΣΟΕΛ. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και έχει άδεια ασκήσεως Οικονομοτεχνικού επαγγέλματος.

Από το 2004 – 2008 εργάστηκε στο Ελεγκτικό Τμήμα της εταιρίας «Pricewaterhouse Coopers S.A, Athens» ως Senior Auditor συμμετέχοντας στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιριών (καταρτισμένων βάσει Ελληνικών αλλά και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Δ.Λ.Π) από ένα ευρύ φάσμα εταιρειών. Από τον Απρίλιο του 2008 έως σήμερα είναι στέλεχος της «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές». Είναι υπεύθυνος του Γραφείου της εταιρείας στα Χανιά και αρμόδιος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής για τους Λογιστικούς και Φορολογικούς Ελέγχους των πελατών της εταιρείας στην Κρήτη.

Συμμετέχει με επιτυχία σε ελέγχους των Οικονομικών Καταστάσεων εταιριών (καταρτισμένων βάσει Ελληνικών αλλά και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Δ.Λ.Π) από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εξειδίκευση .