Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κατανοώντας την επιχείρησή σας

Το επιχειρείν δεν αφορά μόνο αριθμούς

Με την βαθιά κατανόηση της επιχείρηση σας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε, εμείς οι άνθρωποι της UHΥ ALPHA γνωρίζουμε τι απαιτείται για την αποτελεσματική απόδοση και ανάπτυξη της επιχείρηση σας.

Σας βοηθάμε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά διάφορες προκλήσεις και να εκμεταλλευτείτε επιχειρηματικές ευκαιρίες με «έξυπνες» λύσεις.

Το εύρος των λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών μας:

 • Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS).
 • Χρηματοοικονομική και φορολογική επιμέλεια
 • Αναλογιστικές μελέτες
 • Εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς
 • Αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Μετατροπές οικονομικών καταστάσεων, π.χ. από ΕΛΠ σε IFRS ή US GAAP
 • Προϋπολογισμούς και χρηματοοικονομικούς σχεδιασμούς (budgeting and financial planning)
 • Προβλέψεις ταμειακών ροών και κερδών
 • Πτωχεύσεις και εταιρικές λύσεις
 • Επανεξέταση συστημάτων αναφοράς στη διοίκηση
 • Σχηματισμοί εταιρειών και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και βοήθεια εύρεσης έδρας
 • Μισθοδοσία και άλλες διοικητικές υπηρεσίες