Λίγα λόγια για εμάς

Η UHY ALPHA ιδρύθηκε το 1996 από στελέχη με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα οικονομικά, φορολογικά και λογιστικά. Τα στελέχη της διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρίας από μεγάλα projects τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με εξειδίκευση σε θέματα, όπως:

  • Επίβλεψης και οργάνωσης Λογιστηρίων,
  • Σύστασης εταιρειών,
  • Επίλυσης σοβαρών φορολογικών θεμάτων,
  • Οργάνωσης συστημάτων Εσωτερικού ελέγχου,
  • Reporting για πολυεθνικούς ομίλους,
  • Τεχνικά θέματα IFRS

Η UHY ΑΛΦΑ αποτελεί ανεξάρτητο μέλος του Διεθνούς Οίκου URBACH HACKER YOUNG INTERNATIONAL (UHY), που δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, απασχολεί πάνω από 8.578 επαγγελματίες Λογιστές και Συμβούλους Επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύεται σε περισσότερα από 329 γραφεία σε 101 χώρες παγκοσμίως.

Διαθέτουμε την πείρα, τη γνώση και την τεχνογνωσία ώστε να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν μαζί μας τις ορθότερες και πιο συμφέρουσες λύσεις στα θέματα που αντιμετωπίζουν και μπορούν να γίνουν εύκολα outsourced, απελευθερώνοντας για εσάς πολύτιμο χρόνο και κόστος.